Python vs c#

C# ve Python: Farklılıkların ve Benzerliklerin Özeti

Kƒ±sacasƒ±, C# statik olarak yazƒ±lƒ±r, daha fazlasƒ±nƒ± yapabilir, daha hƒ±zlƒ±dƒ±r, ancak √∂ƒürenmesi ve yazmasƒ± daha fazla zaman alƒ±r. Python dinamik olarak yazƒ±lƒ±r, ç√∂p toplanƒ±r ve √∂ƒürenmesi ve yazmasƒ± kolaydƒ±r. Her iki dil de nesne y√∂nelimli ve genel amaçlƒ±dƒ±r.

C# (‚ÄòC-Sharp‚Äô) ve Python, hem nesne y√∂nelimli, ust duzey hem de kolay diller. Hƒ±zlƒ± geli≈ütirme ve iyi performans sunarlar ve her ikisi de çoƒüu alanda oldukça alakalƒ± dillerdir.

Yani yalnƒ±zca birini seçmeyi planlƒ±yorsanƒ±z, hangisi daha iyi: C# mƒ± Python mu? Her iki dili de ayrƒ±≈ütƒ±racaƒüƒ±z ve neden alakalƒ± olduklarƒ±nƒ± ve her birinin ne zaman kullanƒ±lmasƒ± gerektiƒüini g√∂rmek için kar≈üƒ±la≈ütƒ±racaƒüƒ±z.

Python Programlama

python logosu

Python, 1991 yƒ±lƒ±nda Guido van Rossum tarafƒ±ndan piyasaya suruldu. Python, ABC dilinin halefi olarak hizmet edecekti ve genel amaçlƒ±, nesne y√∂nelimli bir programlama dilidir. Bir ki≈üi tarafƒ±ndan geli≈ütirilmi≈ütir ve tamamen a烱k kaynaklƒ±dƒ±r ve bir suredir kullanƒ±lmaktadƒ±r. Python kodu ayrƒ±ca artan bo≈üluk ve nesne y√∂nelimli bir yakla≈üƒ±mla okunabilirlik için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r.

Python’un ayrƒ±ca bir derleme adƒ±mƒ± yoktur. Bu yorumlanmƒ±≈ü bir dildir, dolayƒ±sƒ±yla hata ayƒ±klayƒ±cƒ±sƒ± yerle≈üiktir; yorumlayƒ±cƒ±nƒ±n bir istisna olu≈üturmasƒ±na, bir yƒ±ƒüƒ±n izlemesi yazdƒ±rmasƒ±na ve kaynak duzeyinde bir hata ayƒ±klayƒ±cƒ±yƒ± beslemesine neden olan hatalƒ± kod veya girdi ile. Bu, Python’u hƒ±zlƒ± test ve hata ayƒ±klama için çok iyi bir seçim haline getirir. Python ayrƒ±ca dinamik olarak yazƒ±lan bir dil ve aynƒ± zamanda bir betik dilidir.

Python’un Faydalarƒ±

Python bazƒ± olaƒüanustu √∂zelliklerle birlikte gelir. Python’da programlamak kolaydƒ±r ve dilin okunabilirliƒüi yuksektir. GPL lisansƒ± altƒ±nda a烱k kaynaklƒ±dƒ±r (ticari projeler için bile). Zengin bir standart kitaplƒ±k ve ç√∂p toplama dahil olmak uzere birçok avantajƒ± vardƒ±r. Python, Python Paket Dizini’nden (PyPI) uçuncu taraf modulleri kullanarak diƒüer birçok dil ve platformla kolayca entegre olabilir.

C# Programlama

C# logosu

C#, ‚ÄòC-sharp‚Äô (muzik notasƒ± gibi) de çok guçlu bir dildir. Microsoft tarafƒ±ndan C ve C++’a modern bir alternatif olarak geli≈ütirilmi≈ütir. Bu nedenle, C# yapƒ±sal olarak bu dillere benzerken, guncellenmi≈ü √∂zellikler ve daha yumu≈üak bir √∂ƒürenme eƒürisi kazanƒ±r. C#, ust duzey, yapƒ±landƒ±rƒ±lmƒ±≈ü, nesne y√∂nelimli, statik bir dildir (yani, statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r). Farklƒ± platformlarda derlenebilir.

C# ile kodlanmƒ±≈ü bir program, C++ ile benzer bir temel yapƒ±ya sahiptir: Bir ad alanƒ± bildirimi, deƒüi≈ükenler ve y√∂ntemler için bir sƒ±nƒ±f tanƒ±mƒ± ve ardƒ±ndan bir ana y√∂ntem alƒ±rsƒ±nƒ±z.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

C#, guçlu bir dildir. sadeliƒüi de koruyor. Hƒ±zlƒ± derleme √∂zelliƒüine sahip ve birçok farklƒ± PC platformunda derlenebilen yapƒ±landƒ±rƒ±lmƒ±≈ü bir dildir. Python gibi zengin bir standart kutuphaneye ve otomatik ç√∂p toplamaya sahiptir. Ayrƒ±ca guvenli olmayan yayƒ±nlarƒ± da √∂nler, bu nedenle kod tur a烱sƒ±ndan guvenlidir.

Bir diƒüer buyuk artƒ±, C#’ƒ±n guçlu .Net Framework ile entegre olmasƒ±dƒ±r.

C# ile Python’u kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma

Bu iki dili kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için analizimizi birkaç kategoriye ayƒ±rmak faydalƒ± olacaktƒ±r: hƒ±z, okunabilirlik, performans, uygulama ve maliyet. Gelin bir g√∂z atalƒ±m.

C# ve Python: Hız

Hƒ±z hakkƒ±nda konu≈ütuƒüumuzda, burada programƒ±n hƒ±zƒ±nƒ± deƒüil, hƒ±zƒ±nƒ±zƒ± kastediyoruz (buna performansta geleceƒüiz). Ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãolarak, Python kodlanacak ≈üekilde tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. Bu kulaƒüa tuhaf gelebilir (tum dillerin kodlanmasƒ± gerektiƒüi için), ancak Python gerçekten programcƒ±yƒ± hesaba katar. Python’da çok fazla bo≈üluk ve kolay okunabilirlik vardƒ±r.

Ayrƒ±ca C#’dan çok daha basit bir s√∂zdizimine sahiptir. √ñrneƒüin, adƒ±nƒ±zƒ± C# ile yazdƒ±rmak yakla≈üƒ±k on satƒ±r kod alƒ±r. Aynƒ± g√∂rev Python ile iki ≈üekilde gerçekle≈ütirilebilir. Ayrƒ±ca Python, C dillerinde olduƒüu gibi her satƒ±rƒ± noktalƒ± virgulle bitirmenizi gerektirmez.

Farklƒ±lƒ±klar çoƒüunlukla kuçuk ≈üeylerdir, ancak kod yazarken çok yardƒ±mcƒ± olurlar.

√ñte yandan, C# tanƒ±dƒ±ktƒ±r. Java veya ba≈üka bir C dili biliyorsanƒ±z, C# √∂ƒürenmek yalnƒ±zca sola doƒüru bir adƒ±mdƒ±r. Python, nesne y√∂nelimli ve yuksek seviyeli bir dil olmak gibi birçok benzer yapƒ±sal ilke uzerinde çalƒ±≈üsa da s√∂zdizimi C# veya diƒüer C dillerinden çok farklƒ±dƒ±r. Python’a a≈üina deƒüilseniz, s√∂zdizimi √∂ƒürenirken sizi yava≈ülatabilir.

Unutulmamasƒ± gereken bir diƒüer nokta da Python’un dinamik olarak yazƒ±ldƒ±ƒüƒ±, C# ise statik olduƒüudur. Bu, Python’da bir deƒüi≈ükeni çaƒüƒ±rdƒ±ƒüƒ±nƒ±zda, genellikle ne olduƒüu √∂nemli deƒüil, Python’un çalƒ±≈üma zamanƒ±nda ç√∂zeceƒüi anlamƒ±na gelir. Bir kayan nokta, bir dize veya bir tamsayƒ± olabilir; hepsi program çalƒ±≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda olduƒüu gibi yazdƒ±rƒ±lacaktƒ±r.

C# için tum turlerin çalƒ±≈üma zamanƒ±ndan √∂nce bilinmesi gerekir. Dize gibi bir ≈üamandƒ±ra kullanmaya çalƒ±≈üƒ±rsanƒ±z, C# size kƒ±zacaktƒ±r. Deƒüi≈ükenler i≈üe d√∂nu≈üturulmelidir. Bu, tum (tur) √∂rdeklerinizin duzenli olmasƒ±nƒ± saƒülamak için ekstra zaman anlamƒ±na gelir ve bu da programlama için daha fazla zaman harcanmasƒ± anlamƒ±na gelir.

Python, kodunuzu çalƒ±≈ütƒ±rma konusunda da daha hƒ±zlƒ±dƒ±r. Python’un bir derleme adƒ±mƒ± olmadƒ±ƒüƒ±ndan, derleme adƒ±mƒ± yok olan C#’tan farklƒ± olarak hemen çalƒ±≈üƒ±r. Derleme adƒ±mlarƒ± her zaman uzun olmamakla birlikte, test etme ve hata ayƒ±klama için gereken sureyi √∂nemli √∂lçude artƒ±rabilir: kuçuk deƒüi≈üiklikler yapƒ±yor olsanƒ±z bile, kodu her çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± denediƒüinizde bir derleme adƒ±mƒ± beklemeniz gerekir. .

C# ve Python: Okunabilirlik

Python’un okunabilir olduƒüundan (belki bir kereden fazla) daha √∂nce bahsetmi≈ütim, ancak bunun iyi bir nedeni var. C# birçok dilin kullandƒ±ƒüƒ±nƒ± kullanƒ±r kod bloklarƒ±nƒ± tanƒ±mlamak için: iç içe kume parantezleri ve parantezler. Bu tur bir kod okunabilir hale getirilebilirken, olmasƒ± gerekmez. Yorumlayƒ±cƒ± herhangi bir girinti gerektirmez. B√∂ylece, satƒ±rlar ve satƒ±rlar elde edebilirsiniz. parantezler ve parantezler; acƒ± verecek kadar okunamayan bir kodlama cehennem manzarasƒ± gibi.

Python’un DNA’sƒ±nda bo≈üluk vardƒ±r. Kod bloklarƒ±nƒ± tanƒ±mlamak için bo≈üluk kullanƒ±r. ka≈ülƒ± ayraçlar alanƒ±nda, ya duzgun girintilerle kodlarsƒ±nƒ±z ya da kodunuz çalƒ±≈ümaz. Her iki dil de duzgun, okunabilir kod uretebilirken, Python temelde onu zorlar. Python’un kume ayracƒ± olmadan daha çekici olup olmadƒ±ƒüƒ± okuyucuya baƒülƒ±dƒ±r, ancak çoƒüu ki≈üi onu C#’a tercih eder.

Python ve C#: Performans

Performans s√∂z konusu olduƒüunda C# ve Python arasƒ±nda net bir ayrƒ±mdƒ±r. C# derlenmi≈ü bir dildir ve Python yorumlanmƒ±≈ü bir dildir. Python’un hƒ±zƒ± buyuk √∂lçude yorumlayƒ±cƒ±sƒ±na baƒülƒ±dƒ±r; ba≈ülƒ±calarƒ± CPython ve PyPy’dir. Ne olursa olsun, C# çoƒüu durumda çok daha hƒ±zlƒ±dƒ±r.

Bazƒ± uygulamalar için Python’dan 44 kata kadar daha hƒ±zlƒ± olabilir. Bu, Python’un ç√∂p toplayƒ±cƒ±sƒ±ndan s√∂zluk aramalarƒ±na kadar birçok nedenden dolayƒ±dƒ±r. Ayrƒ±ca kƒ±smen C#’ƒ±n derlenmi≈ü bir dil olmasƒ±ndan kaynaklanmaktadƒ±r: Yazmasƒ± biraz daha fazla çalƒ±≈üma gerektirir ancak bu nedenle daha verimli çalƒ±≈üƒ±r.

C# ve Python: Uygulama

C# ve Python, her ikisi de genel amaçlƒ± dillerdir. Oyun geli≈ütirmeden makine √∂ƒürenimine kadar her ≈üey için kullanƒ±labilirler. Ancak bu onlarƒ± tum cephelerde e≈üit yapmaz. Makine √∂ƒürenimi, birbirlerinden nasƒ±l farklƒ± olduklarƒ±nƒ±n en iyi √∂rneƒüi olabilir.

Python, makine √∂ƒüreniminin telif hakkƒ±dƒ±r. Python, bir makine √∂ƒürenimi programcƒ±sƒ± için çok sayƒ±da yazƒ±lƒ±m seçeneƒüine sahiptir: Numpy, SciPy, TensorFlow, PyTorch, Apache Spark, Keras ve daha fazlasƒ±. Makine √∂ƒürenimindeki bu altƒ±n konumu nedeniyle Python’da ayrƒ±ca çok sayƒ±da video, √∂ƒüretici ve denenmi≈ü ve gerçek i≈ülev √∂rnekleri bulunur.

C#’ta makine √∂ƒürenimi s√∂z konusu olduƒüunda, ML.NET alƒ±rsƒ±nƒ±z. , ve Accord.Net gibi bazƒ± eski kitaplƒ±klar ve TensorFlow için baƒülamalar. Microsoft’un Bili≈üsel Araç Takƒ±mƒ± (CNTK) hem C# hem de Python’u destekler, ancak Python API’si çok daha g√∂steri≈ülidir. Bu alan s√∂z konusu olduƒüunda, C# programcƒ±larƒ± için çok fazla mevcut deƒüildir. Populerliƒüin avantajlarƒ± vardƒ±r ve makine √∂ƒürenimi için daha populer bir dil olmak Python’a bu alan için daha fazla destek saƒülar.

Lisans

Daha √∂nce de bahsettiƒüim gibi Python tamamen a烱k kaynak kodludur. GPL lisansƒ± altƒ±ndadƒ±r ve herkesin kullanƒ±mƒ±na ve katkƒ±da bulunmasƒ±na a烱ktƒ±r. Aynƒ± ≈üekilde , hesaplarƒ±nƒ±n çoƒüu da a烱k kaynaklƒ±; paketlerden IDE’lere.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>C# ayrƒ±ca (çoƒüunlukla) a烱k kaynaklƒ±dƒ±r, ancak bu oldukça yeni bir geli≈ümedir. Microsoft, C#’ƒ±n kaynaƒüƒ±nƒ± yava≈ü yava≈ü herkesin kullanƒ±mƒ±na sunuyor. Ancak bu, C#’ƒ±n dokunduƒüu her ≈üeyin a烱k olduƒüu anlamƒ±na gelmez. -kaynak veya Python gibi ucretsiz.√ñrneƒüin, C dilleri için resmi IDE, bireyler ve kuçuk ≈üirketler için ucretsiz bir surumu olan ancak a烱k kaynak olmayan Visual Studio’dur.C# için a烱k kaynaklƒ± alternatif IDE’ler olsa da, ortalama C# geli≈ütiricileri için i≈ü akƒ±≈üƒ± Visual Studio’yu kullanacak. Bu anlamda, potansiyel olarak ucretsiz olarak kullanabilseniz bile C# Python’dan daha pahalƒ± olabilir.

C# ve Python: Sonuç

C# daha net ve o organize yapƒ±. Bir OOP dili gibi, biçimlendirme kurallarƒ±nda veya s√∂zdiziminde tutarsƒ±zlƒ±k yoktur. Bu nedenle, C# √∂ƒürenmek ve kodlamak için biraz daha yava≈ütƒ±r. C#, Python’un yapabildiƒüi hemen hemen her ≈üeyi de yapabilir ve C#, çalƒ±≈üma zamanƒ±nda çok daha hƒ±zlƒ±dƒ±r, kƒ±smen çunku buna harcadƒ±ƒüƒ±nƒ±z fazladan çabadan dolayƒ±dƒ±r.

Python, √∂ƒürenmesi kolay (kesinlikle √∂ƒürenmesi C#’dan daha kolay) ve yazmasƒ± kolay. Python, sizi iyi uygulamalarla kodlamaya sokmada o kadar iyidir ki, genellikle √∂ƒürendiƒüiniz ilk dil olarak √∂nerilir (ve C#’da g√∂rduƒüumuz gibi kume parantezlerinin falanksƒ±na sahip deƒüildir). Python ayrƒ±ca kapsamlƒ± standart kitaplƒ±klara sahiptir ve makine √∂ƒürenimi için kullanƒ±mƒ± daha kolaydƒ±r.

Sonuçta, hem C# hem de Python mukemmel dillerdir ve birini diƒüerinin uzerine seçmek yanlƒ±≈ü deƒüildir. Her iki dil de ucretsizdir, her ikisi de olgun araçlara, aktif topluluklara ve bir dizi çerçeve ve kitaplƒ±ƒüa sahiptir. Her ikisinin de birçok programlama alanƒ±nda kapsamlƒ± uygulamalarƒ± vardƒ±r. Kullanƒ±cƒ± giri≈üi, programlama hƒ±zƒ± ve çalƒ±≈üma zamanƒ± performansƒ± s√∂z konusu olduƒüunda her ikisinin de kendi guçlu ve zayƒ±f y√∂nleri vardƒ±r. Ve hepsinden iyisi? Her ikisi de √∂zgeçmi≈üte iyi g√∂runuyor.