Belirtilen Pandas Dataframe`deki dize verilerini temizle

| | | |

Bir e-ticaret sitesindeki verilerle uğraştığımızı varsayalım. Ürün adları doğru biçimde değil. Verileri başında ve sonunda boşluk kalmayacak ve tüm ürünlerin ilk harfleri büyük olacak şekilde doğru biçimlendirin.

Çözüm 1: Çoğu durumda, eldeki göreve uygun kendi özel işlevinizi yazmanız gereken bir durum.


# pandaları pd olarak içe aktar

import pandaları pd olarak


# Veri çerçevesi oluştur

df = pd.DataFrame ({ `Date` : [ `10/2 / 2011` , ` 11/2 / 2011` , `12/2/2011` , < c kodu lass ="string ">` 13/2/2011` ],

`Ürün` : [ `UMbreLla` , ` şilte` , `BaDmintoN` , `Shuttle` ],

` Updated_Price` : [ 1250 , 1450 , 1550 , 400 ],

` İndirim` : [ 10 , 8 , 15 , 10 ]})


# Veri çerçevesini yazdırın

print (df)

Çıktı:

Şimdi bu sorunu çözmek için kendi özel fonksiyonumuzu yazacağız.


def Format_data (df):

# tüm satırlarda yineleme

için anahtar kelime"> i aralığında (df.shape [ 0 ]):


# ürün sütununa ‚Äã‚Äã değerleri yeniden atayın

# önce strip () işlevini kullanarak boşlukları kaldırın

# sonra büyük harfle () işleviyle büyük harf yaparız

df. iat [i, 1 ] = df.iat [i, 1 ]. şerit (). büyük harf kullan ( )


# Fonksiyonu çağıralım
Format_data (df )


# Dataframe`i yazdırın

yazdırın (df)

Çıktı:

Çözüm # 2: Şimdi Pandas işlev DataFrame.apply () .


# pandaları pd olarak içe aktar

import pd olarak pandalar


# Veri çerçevesi oluştur

df = pd.DataFrame ( {` ` Date` : [ < kod sınıfı = "dize"> `10/2 / 2011` , `11 / 2 / 2011` , `12/2/2011` , ` 13/2 / 2011` ],

`Ürün` : [ `UMbreLla` , ` şilte` , `BaDmintoN` , `Shuttle` ],

`Updated_Price` : [ 1250 , 1450 , 1550 , 400 ],

`İndirim` : [ 10 , 8 , 15 , 10 ]})


# Yazdır veri çerçevesi

yazdır (df)

Çıktı:

Ürün adlarını istenen biçimde biçimlendirmek için DataFrame.apply () Pandas DataFrame.apply () kullanalım. Pandas DataFrame.apply () işlevinin içinde bir lambda işlevi kullanacağız.


# bir sütun ürününde df.apply () işlevi

df [ `Ürün` ] = df [ `Ürün ` ]. uygula ( lambda x: x.strip (). büyük harf kullan ())


# Veri Çerçevesini yazdırın

yazdır (df)

Çıktı :
< / p>

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method