python’u c++’a dönüştürmek

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C++’da stoi() i≈ülevi, verileri bir dize turunden bir tamsayƒ± turune veya int’ye d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±lƒ±r. . C++03 veya √∂nceki bir surumu kullanƒ±yorsanƒ±z, dizeyi int’ye d√∂nu≈üturmek için stringstream sƒ±nƒ±fƒ± kullanƒ±lƒ±r.

< p>C++’da, belirli veri turlerini ayƒ±rt etmek için veri turleri kullanƒ±lƒ±r. √ñrneƒüin, metin depolamak için dizeler, doƒüru/yanlƒ±≈ü deƒüerleri depolamak için boolelar ve tam sayƒ±larƒ± (ondalƒ±k noktasƒ± olmayan sayƒ±lar) depolamak için tam sayƒ±lar kullanƒ±lƒ±r.

Kod yazarken C++, deƒüerleri farklƒ± turler arasƒ±nda d√∂nu≈üturmeniz gereken durumlar vardƒ±r. √ñrneƒüin, deƒüer uzerinde matematiksel i≈ülemler yapabilmek için bir dizgiyi tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek isteyebilirsiniz.

Bu √∂ƒüretici, √∂rneklere referansla, bir dizginin C++’da tamsayƒ±ya nasƒ±l d√∂nu≈üturuleceƒüini tartƒ±≈üacaktƒ±r. . Birle≈ütirilmi≈ü tum C++ surumlerini kapsayan bir dizeden tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturme i≈ülemi için kullanabileceƒüiniz iki yakla≈üƒ±mƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z.

C++ Veri Turleri

Kullanƒ±lan bir dizi veri turu vardƒ±r. Verileri depolamak için C++. √ñrneƒüin, boole deƒüerleri doƒüru/yanlƒ±≈ü deƒüerleri depolamak için kullanƒ±lƒ±r, kayan deƒüerler kayan noktalƒ± (ondalƒ±k) sayƒ±larƒ± depolamak için kullanƒ±lƒ±r ve dizeler metin tabanlƒ± verileri depolamak için kullanƒ±lƒ±r.

ƒ∞çinde veri turu. bir deƒüerin saklanmasƒ±, deƒüerin nasƒ±l manipule edilebileceƒüini etkiler. √ñrneƒüin, dize i≈ülemleri, dizelerin içeriƒüini deƒüi≈ütirmek için kullanƒ±labilir, ancak sayƒ±sal deƒüerlerle kullanƒ±lamazlar. Bu nedenle, verilerle çalƒ±≈üƒ±rken deƒüerleri farklƒ± bir veri turune nasƒ±l d√∂nu≈ütureceƒüinizi bilmek faydalƒ± olabilir.

String to Int C++

Bunun için kullanabileceƒüiniz iki y√∂ntem vardƒ±r. bir dizgiyi C++’da bir tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturun.

C++03 veya programlama dilinin √∂nceki bir surumunu kullanƒ±yorsanƒ±z, stringstream sƒ±nƒ±fƒ±nƒ± kullanmalƒ±sƒ±nƒ±z.C++11 veya ustunu kullanƒ±yorsanƒ±z, stoi()’yi kullanabilirsiniz. i≈ülevi.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü olanaklarƒ± konusunda kendilerine daha fazla guvendiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama eƒüitim kampƒ± derecesi bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

stringstream sƒ±nƒ±fƒ±, C++03’te ve C++’ƒ±n √∂nceki surumlerinde bir dizeyi tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±lƒ±r. stringstream’i kullanmadan √∂nce onu kodumuza aktarmalƒ±yƒ±z.Bunu ≈üunun gibi bir include ifadesi kullanarak yapabiliriz:

Artƒ±k sstream’i kullanmaya hazƒ±rƒ±z sƒ±nƒ±f. stringstream kullanarak bir dizgiyi tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için kullanabileceƒüimiz s√∂zdizimi burada:

Bu söz dizimini aşağıdaki gibi ana bileşenlerine ayıralım:

  • stringstream bir dizeyi tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için kullanacaƒüƒ±mƒ±z stringstream sƒ±nƒ±fƒ±nƒ± kullanan program.
  • intValue aracƒ± olarak kullanƒ±lƒ±r ve dizemizin deƒüerini tutar.
  • stringValue bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek istediƒüimiz dizedir.
  • int sayƒ± = 0; sayƒ± adƒ±nda tutacak bir deƒüi≈üken bildirir yeni tamsayƒ± deƒüerimiz.
  • intValue >> sayƒ±, intValue’da depolanan deƒüeri sayƒ± deƒüi≈ükenine atar.

≈ûimdi, bu y√∂ntemi uygulamada g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim. Bir mu≈üterinin gemi seyahati için bilet numarasƒ±nƒ±n geçerli olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eden bir program yazdƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± varsayalƒ±m. Mu≈üterinin bilet numarasƒ±nƒ± bir dizge olarak kaydettik, ancak programƒ±mƒ±zda daha sonra kullanmak uzere onu bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek istiyoruz. Bu kodu kullanarak dizgimizi bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturebiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzu parçalayalƒ±m. ƒ∞lk olarak, stringstream y√∂ntemine eri≈ümek için kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±z sstream kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± içe aktarƒ±yoruz. Ardƒ±ndan, cout gibi standart kitaplƒ±ktaki y√∂ntemleri kullanƒ±rken std’ye ba≈üvurma ihtiyacƒ±nƒ± azaltmak için using namespace std notasyonunu kullanƒ±rƒ±z.

Ana programƒ±mƒ±zda, mu≈üterinin bilet numarasƒ±nƒ± bir string deƒüeri olarak saklayan bilet adƒ±nda bir string tanƒ±mlƒ±yoruz.Ardƒ±ndan stringstream metodunu kullanarak mu≈üterinin bilet numarasƒ±nƒ± stringe çevirerek yeni deƒüeri atadƒ±k. intTicket deƒüi≈ükenine.

Ardƒ±ndan ticketNumber adƒ±nda bir deƒüi≈üken tanƒ±mlayƒ±p ona 0 deƒüerini atadƒ±k. Bilet numarasƒ±:, ardƒ±ndan ticketNumber deƒüi≈ükeninin içeriƒüi.

stoi() İşlevi

stoi() i≈ülevi C++11 ve uzeri surumlerde bir dizgiyi bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±lƒ±r.

stoi() i≈ülevi, bir dizgiyi tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmeyi çok daha kolay hale getirir. daha okunabilir s√∂zdizimi. ƒ∞≈üte stoi() i≈ülevinin s√∂zdizimi:

Bu s√∂zdiziminde bir tane geçiyoruz parametre, stringValue adlƒ± stoi() y√∂ntemi aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla. Ardƒ±ndan, stoi() tarafƒ±ndan d√∂ndurulen tamsayƒ±yƒ± newValue deƒüi≈ükenine atarƒ±z.

Daha √∂nceki gemi bileti √∂rneƒüine d√∂nelim. Bir mu≈üterinin biletinin içeriƒüini bir dize deƒüerinden bir tam sayƒ±ya d√∂nu≈üturmek istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

G√∂rduƒüunuz gibi, bu program, stoi() tarafƒ±ndan sunulan verimli s√∂zdizimini çalƒ±≈üƒ±rken g√∂steren √∂nceki √∂rneƒüimizden √∂nemli √∂lçude daha kƒ±sadƒ±r.

≈ûimdi kodumuzu parçalayalƒ±m. √ñncelikle programƒ±mƒ±zda stringlerle çalƒ±≈ümak için kullanƒ±lan string kutuphanesini import ediyoruz. Ardƒ±ndan, ilk √∂rnekte yaptƒ±ƒüƒ±mƒ±z gibi std ad alanƒ±nƒ± kullanacaƒüƒ±mƒ±zƒ± bildiririz.

Ana programƒ±mƒ±zda bilet adƒ±nda bir deƒüi≈üken tanƒ±mlƒ±yoruz ve ona 2029 string deƒüerini atadƒ±k.Ardƒ±ndan içeriƒüi d√∂nu≈üturmek için stoi() y√∂ntemini kullanƒ±yoruz. bilet deƒüi≈ükenini bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturun ve onu ticketNumber deƒüi≈ükenine atayƒ±n.Son olarak, Ticket number: ifadesini konsola yazdƒ±rƒ±yoruz, ardƒ±ndan biletNumber deƒüi≈ükeninde saklanan deƒüeri takip ediyoruz.

Sonuç

stringstream y√∂ntemi, C++03 ve √∂nceki surumlerde bir dizeyi bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturmek için kullanƒ±lƒ±r ve bir dizeyi d√∂nu≈üturmek için stoi() y√∂ntemi kullanƒ±lƒ±r C++11 ve uzeri surumlerde bir tamsayƒ±ya d√∂nu≈üturun.

Bu eƒüitimde, √∂rneklere referansla, C++’da stringstream ve stoi() kullanƒ±larak bir dizginin tamsayƒ±ya nasƒ±l d√∂nu≈üturuleceƒüi tartƒ±≈üƒ±ldƒ±. . Artƒ±k profesyonel bir geli≈ütirici gibi C++’da dizeleri tam sayƒ±lara d√∂nu≈üturmeye hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

"Python.Engineering tr hayatƒ±mƒ± en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda tuketti ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir eƒüitim kampƒ±na uyum saƒülamama yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi