Python baskı kalın

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

HTML’de kalƒ±n metin yapmak için etiketini kullanabilirsiniz, etiketi veya CSS’de yazƒ± tipi aƒüƒ±rlƒ±ƒüƒ±.

Bir web sayfasƒ± tasarlarken, belirli bir metin parçasƒ±nƒ± vurgulamak isteyebilirsiniz.

√ñrneƒüin, bir web sayfasƒ± listeniz olduƒüunu varsayalƒ±m. yeni bir teknolojinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±na ili≈ükin talimatlar ve kullanƒ±cƒ±nƒ±n okumasƒ± için √∂zellikle √∂nemli olan bir guvenlik uyarƒ±sƒ± vardƒ±r. Kullanƒ±cƒ±nƒ±n talimatlarƒ± okurken onu ka烱rmamasƒ±nƒ± saƒülamak için bu uyarƒ±yƒ± vurgulamak isteyebilirsiniz.

HTML’de, kodlayƒ±cƒ±lara izin veren yerle≈üik i≈ülevler vardƒ±r. belirli bir metni cesaretlendirmek için. Bu √∂ƒüreticide, HTML’de metni kalƒ±nla≈ütƒ±rmanƒ±n en yaygƒ±n uç yolunu inceleyeceƒüiz: etiketi, etiketi ve yazƒ± tipi aƒüƒ±rlƒ±klƒ± Basamaklƒ± Stil Sayfalarƒ± (CSS) parametresi.

HTML Etiket

Geli≈ütiricilerin HTML’de kalƒ±nla≈ütƒ±rƒ±lmƒ±≈ü metin olu≈üturmasƒ±nƒ±n en yaygƒ±n yolu etiketini kullanmaktƒ±r. etiketi, bir HTML web sayfasƒ±nda kalƒ±n metni temsil eden bir √∂ƒüe olu≈üturmak için çalƒ±≈üƒ±r. √ñrneƒüin, bir etiketi, çevrimiçi bir makaledeki alt ba≈ülƒ±klarƒ± vurgulayabilir.

İşte HTML < b> etiketi iş başında:

Bu kadar basit. Metnin belirli bir bölumunu kalın yapmak ama paragrafın geri kalanını bırakmak istiyorsanız, aşağıda yaptığımız gibi bir bölume bir etiketi ekleyebilirsiniz:

İşte kodumuzun sonucu:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Paragrafƒ±mƒ±zƒ±n ba≈ülangƒ±cƒ± g√∂runuyor. normaldir ve etiketimizin içindeki metin cesaretlendirilmi≈ütir.

HTML Etiketi

Ayrƒ±ca, < kodlarƒ±nda kalƒ±nla≈ütƒ±rƒ±lmƒ±≈ü metin olu≈üturmak için etiketini kullanabilirsiniz. code>HTML. etiketi, etiketiyle tamamen aynƒ± ≈üekildedir, bir farkla: içeriƒüinin √∂zel dikkat gerektirdiƒüini unutmayƒ±n. ƒ∞≈üte kullanƒ±lan bir etiketi √∂rneƒüi:

Kodumuz aşağıdakileri döndurur:

3Wu9gudPNDx8rHeEPum1C5 JUxRQqmDg ZCJv4nIGzDEBzPbvXoQwXWT Pr9peExkkgeBdErzTUDrrvGjcInojk0I1GR ZTJmru5ycNZFY4UZjriVadJXKZfpQKqaA5qxDB0tcT1 Eğer, <kod görulduğu gibi

> "-RaRb k√∂ku, etiketi vurgulamak metin için kullanƒ±lan okuyucunun isteyebilir okumak için . etiketi, Dikkat kelimesinin okuyucu tarafƒ±ndan √∂zel olarak dikkate alƒ±nmasƒ± gerektiƒüini belirtmek için kullanƒ±lmaktadƒ±r. Bununla birlikte, bu farkƒ±n yanƒ± sƒ±ra ve etiketler aynƒ±dƒ±r.

CSS yazı tipi ağırlığı Özelliği

ve etiketleri, vanilya HTML √∂ƒüelerinde metnin √∂nemli olduƒüunu ve okunmasƒ± gerektiƒüini belirtmek için kullanƒ±lƒ±r. Ancak, metnimizin nasƒ±l g√∂runduƒüu konusunda bize daha fazla kontrol saƒülayan bir CSS √∂zelliƒüi de vardƒ±r: font-weight.

font-weight , kodlayıcıların ne kadar ağır veya hafif olduğunu belirlemesine olanak tanır — ne kadar cesur — metnin belirli bir bölumu görunur. İşte thick etiketine sahip bir paragrafa uygulanan font-weight etiketinin bir örneği:

HTML:

CSS:

Kodumuz aşağıdakileri döndurur:

PUID1hdO8MH0qiaSHr6T2Xbf5IC11tGlX5XBYcHd5ZoMIFN3T 7EtnQs6ddneO7uvbRSJHOHR6 B QAsA6BkhOa1GcjgzQRdAtdShl5DyH1XlZLvqCrqDOOqirbnCdnLboyexPf0

√∂rnekte, yazƒ± aƒüƒ±rlƒ±ƒüƒ± kalƒ±n tanƒ±mlama> Bu, thick sƒ±nƒ±fƒ±na ba≈üvurduƒüumuz metnin daha kalƒ±n g√∂runeceƒüi anlamƒ±na gelir. "900‚" sayƒ±sƒ±nƒ± √∂zelle≈ütirebileceƒüimizi belirtmekte fayda var. metnimizin daha a烱k mƒ± yoksa daha kalƒ±n mƒ± g√∂runmesini istediƒüimize baƒülƒ± olarak.

Alternatif olarak, font-weight stilimizi font-weight kalın özniteliğini kullanarak belirtebiliriz, şöyle:

Sonuç

Kalƒ±n metin, metin biçimlendirmesinin √∂nemli bir parçasƒ±dƒ±r. HTML. Belirli bir metin satƒ±rƒ±na veya birkaç kelimeye dikkat çekmeniz gerekiyorsa, onu cesaretlendirmek isteyebilirsiniz. Bu eƒüiticide, metni cesaretlendirmenin uç ana yolunu a烱kladƒ±k: < ;b>, ve font-weight. Artƒ±k bir uzman gibi kalƒ±n metinler olu≈üturmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!