python web sitesi geliştirme

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geli≈ümekte olan bir web geli≈ütiricisi veya muhendisi olarak, bazƒ± √∂nemli teknik becerilere sahip olmak, gunluk i≈ülerinizde ba≈üarƒ±lƒ± olmanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacaktƒ±r. Her ≈üeyden √∂nce, web geli≈ütirme için en iyi dili √∂ƒürenmelisiniz.

Programlama dilleri, web geli≈ütiricileri için ekmek kapƒ±sƒ±dƒ±r. Yaptƒ±klarƒ± her ≈üey bu dillerin uygulanmasƒ± etrafƒ±nda d√∂ner. Web geli≈ütirme ile ilgileniyorsanƒ±z, √∂ƒürenmeniz gereken bazƒ± temel programlama dilleri vardƒ±r.

Bu yazƒ±da, web geli≈ütirme için en iyi dilden, bu dili seçmenin avantajlarƒ±ndan bahsedeceƒüiz. web geli≈ütirme için en iyi dil ve çe≈üitli web geli≈ütirme çerçeveleri. Ayrƒ±ca, bir web geli≈ütiricisinin i≈ü akƒ±≈ülarƒ±nda verimlilik için bazƒ± web geli≈ütirme araçlarƒ±nƒ± iyi bir ≈üekilde kavramasƒ± gerektiƒüini unutmayƒ±n.

Web Geliştirme Nedir?

Web geli≈ütiricileri, web siteleri olu≈üturmak ve surdurmek için çe≈üitli kodlama dilleri kullanƒ±r. √úç tur web geli≈ütiricisi vardƒ±r: √∂n uç, arka uç ve tam yƒ±ƒüƒ±n.

√ñn uç geli≈ütiriciler istemci tarafƒ±nda, arka uç geli≈ütiriciler ise sunucu tarafƒ±nda çalƒ±≈üƒ±r. Tam yƒ±ƒüƒ±n geli≈ütiricilerin her iki taraf için de sorumluluƒüu vardƒ±r.

Web geli≈ütirme sureci, web uygulamanƒ±zƒ± √∂zel bir sunucuya koymayƒ± içerir. Web uygulamasƒ± bu sunucuda (CPU, memory, hard disk) çalƒ±≈üƒ±r ve ziyaretçiler platforma eri≈üebilir. 7/24 çalƒ±≈üan sabit bir sunucu, web sayfanƒ±za gelen trafiƒüin devamlƒ±lƒ±ƒüƒ±nƒ± saƒülamak için √∂nemlidir.

√ñrneƒüin, Amazon √∂n uçta Javascript ile, arkada ise Javascript ile yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. sunucu tarafƒ± olan end, Java, C++ ve Perl kullanƒ±r.

Web Geli≈ütirme için Ortak Diller

Web geli≈ütiricileri gunluk g√∂revlerini yerine getirmek için programlama dillerini kullanƒ±r. Bir geli≈ütiricinin kullanacaƒüƒ± dil turu, esas olarak eldeki g√∂revlerin turune ve uzerinde çalƒ±≈ütƒ±klarƒ± platformlarƒ±n turune baƒülƒ± olacaktƒ±r.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i i≈ülerinden daha emin hissettiklerini belirtti. Bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü olanaklarƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Geli≈ütiricilerin deƒüi≈üiklik yapmasƒ± gerekir. web sitelerini surekli deƒüi≈üen teknolojinin gereksinimleriyle guncel tutmak için.

Web geli≈ütirme için en yaygƒ±n diller ≈üunlardƒ±r:

  • C,
  • C++
  • CSS
  • Java
  • Python
  • Duƒüum
  • PHP
  • Ruby
  • C#
  • Scala

Javascript √∂n uçtaki (istemci tarafƒ±) ortak dildir. ) ve yukarƒ±da listelenen diƒüer diller genellikle arka uç dilleridir (sunucu tarafƒ±).

√ñrneƒüin Twitter, arka planda C++, Java, Scala ve Ruby on Rails kullanƒ±r. son. Google, bunun için C, C++, Go, Python, Java ve Node kullanƒ±r. arka uç.

< /div>

Şimdi bu dillerden bazılarına ve web geliştirme surecine nasıl yardımcı olduklarına bakalım.

HTML

Bir web sitesinin statik sayfalarƒ±nƒ±n çoƒüu, HTML olarak kodlanmƒ±≈ütƒ±r. Bir web sayfasƒ± genellikle ba≈ülƒ±klar, paragraflar, resimler ve diƒüer medya turlerinden olu≈üur.

√ñn uç geli≈ütiriciler, bir web sitesinin duzenini ve yapƒ±sƒ±nƒ± olu≈üturmak için HTML kullanƒ±r. Geli≈ütiriciler, ili≈ükiyi belirtmek için HTML kodunu da kullanƒ±r farklƒ± √∂ƒüelerin bir arada bulunmasƒ±.

Java yaygƒ±n olarak oyunlar, web uygulamalarƒ± ve web siteleri geli≈ütirin. Ta≈üƒ±nabilir bir dildir, yani birden çok sunucu platformunda çalƒ±≈üabilir . NS Java kullanarak bir web sitesi olu≈üturmak için JSP (Java Sunucu Sayfalarƒ±) kullanmanƒ±z gerekir. Bu sayfalar, HTML’yi Java kod dosyalarƒ±na yerle≈ütirmenize olanak tanƒ±r ve bu da dinamik sayfalar olu≈üturmanƒ±za yardƒ±mcƒ± olabilir.

Google, Facebook, Twitter ve eBay Java kullanır.

CSS

Web geli≈ütirmede HTML bir pastanƒ±n temeli gibidir ve CSS krema, soslar ve sprinklerdir. HTML, sitenin temel çerçevesini olu≈üturur ve stil, renk, arka plan ve yazƒ± tipi eklemek için CSS kullanƒ±lƒ±r.

Python

Python, sunucu olu≈üturmasƒ± en kolay web geli≈ütirme dillerinden biridir. -yan web uygulamalarƒ±. √áoƒüu geli≈ütirici, web uygulamalarƒ± yazmak için Python ve JavaScript’in bir kombinasyonunu kullanƒ±r. JavaScript √∂n uçta (web tarayƒ±cƒ±sƒ±/istemci tarafƒ±) indirilir ve Python sunucu tarafƒ±nda yurutulur.

Python, web için Django, Flask ve Pyramid gibi çe≈üitli çerçeveler kullanƒ±r. geli≈üim. Bu çerçeveler, web sitelerini olu≈üturmak ve guçlendirmek için kullanƒ±lƒ±r.

Google, Facebook ve Pinterest Python kullanır.

PHP

PHP, bir dinamik web sayfalarƒ± olu≈üturmak için uygun bir seçenek. A烱k kaynaklƒ± bir dildir, yani kolayca deƒüi≈ütirilebilir. Wikipedia gibi buyuk web siteleri PHP kullanƒ±r.

PHP, çok sayƒ±da araç, çerçeve ve kitaplƒ±k seçeneƒüine sahiptir ve web sitelerini hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde olu≈üturmak için uygun maliyetli bir seçenektir.

C++

C++ kullanarak bir web sitesi olu≈üturmak garip gelebilir, ancak bunu aslƒ±nda sunucu tarafƒ±, arka uç kodu yazmak için kullanabilirsiniz. Birkaç web sitesi, programlarƒ± ve komut dosyalarƒ±nƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmak için CGI (Ortak Aƒü Geçidi Arayuzu) kullanƒ±r. Geli≈ütiriciler bunu sunucudaki C++ koduna eri≈ümek için kullanƒ±r.

Twitter, Google ve Bing C++ kullanır.

Web Geli≈ütirme için En ƒ∞yi Dil

< p>Artƒ±k web geli≈ütirmede kullanƒ±lan dillerden bazƒ±larƒ±na kƒ±saca deƒüindiƒüimize g√∂re, listenin en ustune 烱kan dilden bahsedebiliriz.

"Python.Engineering hayatƒ±ma girdiƒüinde En çok buna ihtiyacƒ±m vardƒ± ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

IEEE spektrumu, Python, 2020’de web geli≈ütirme için en iyi dildir. Sƒ±ralamalar, her programcƒ±nƒ±n benzersiz ihtiyaçlarƒ±na ve ilgi alanlarƒ±na dayanmaktadƒ±r.

IEEE, genel bir dil populerliƒüi sƒ±ralamasƒ±na ula≈ümak için sekiz farklƒ± kaynaktan 11 metrik kullandƒ±. Diƒüerlerinin yanƒ± sƒ±ra Google arama, Google Trendler, Twitter, Github, Stack Overflow ve Reddit’teki isabet sayƒ±sƒ±nƒ± izlediler.

Python 1990’da kuruldu ve zamanla daha populer hale geldi. AI ve makine √∂ƒürenimi tabanlƒ± web uygulamalarƒ± olu≈üturmak için iyi bilinen bir dildir. Akademik kurumlar, √∂ƒürencilere Python’u yeni ba≈ülayanlar için bir dil olarak √∂ƒürenmeyi √∂ƒüretiyor.

Python, g√∂runtu i≈üleme ve grafik tasarƒ±m uygulamalarƒ±, oyunlar, kurumsal ve i≈ü uygulamalarƒ±, prototip olu≈üturma ve web çerçeveleri dahil olmak uzere çe≈üitli uygulamalara sahiptir. ve web uygulamalarƒ±.

Python kullanan web siteleri arasında Facebook, Microsoft, Dropbox, Mozilla, Netflix ve Youtube bulunur.

Python Web Geli≈ütirme için Neden En ƒ∞yi Dildir? ?

Öğrenmesi Kolay

Python basit, esnek ve zaman kazandƒ±ran bir dildir. Java veya C++’ƒ±n aksine Python çok fazla kod yazmayƒ± gerektirmez. Bunun nedeni, dilin yaygƒ±n ifadelere ve bo≈üluklara dayanmasƒ±dƒ±r.

Python, ƒ∞ngilizce’ye benzer, bu nedenle yeni ba≈ülayanlar için kod √∂ƒürenmek için harika bir programlama dilidir. Karma≈üƒ±k g√∂revleri çok daha kƒ±sa surede yazabilirsiniz. Python ile √∂ƒürenme eƒürisi, diƒüer dillere kƒ±yasla oldukça a≈üamalƒ±dƒ±r.

Geniş Kitaplıklar Aralığı

Python, geli≈ütiricilerin eri≈ümesine olanak tanƒ±yan çok çe≈üitli kitaplƒ±k araçlarƒ± ve paketleri sunar. √∂nceden yazƒ±lmƒ±≈ü kod Kutuphane alanlarƒ±ndan bazƒ±larƒ± ƒ∞nternet protokollerini, web servis araçlarƒ±nƒ± ve dizi i≈ülemlerini içerir. Yuksek duzeyde komut dosyasƒ± içeren kodlarƒ±n kullanƒ±labilirliƒüi, programcƒ±larƒ±n kodlama için daha az zaman harcamasƒ±na olanak tanƒ±r.

Python ayrƒ±ca Django ve Flask gibi harika web çerçeveleri sunar.

Kullanıcı Dostu Veri Yapıları

Python’un harika √∂zelliklerinden biri, hƒ±zlƒ± çalƒ±≈üma zamanƒ± veri yapƒ±larƒ± olu≈üturmak için kullanƒ±labilen yerle≈üik veri yapƒ±larƒ±dƒ±r. Python’da d√∂rt yerle≈üik veri yapƒ±sƒ± vardƒ±r: Liste, grup, s√∂zluk ve kume.

Listeler, Python’daki en çe≈üitli veri yapƒ±larƒ±ndan biridir. Tamsayƒ±lar, diziler, listeler dahil olmak uzere çe≈üitli heterojen veri √∂ƒüelerini depolamak için kullanƒ±labilirler. Listeler de deƒüi≈ükendir, bu nedenle geli≈ütiriciler, liste olu≈üturulduktan sonra bile √∂ƒüelerini deƒüi≈ütirme seçeneƒüine sahiptir.

Python Web √áerçeveleri

Python en populer iki web geli≈ütirme çerçevesine sahiptir: Django ve Flask.

Django

Django, hƒ±zlƒ± geli≈ütirmeyi ve temiz, pragmatik tasarƒ±mƒ± te≈üvik eden a烱k kaynaklƒ± bir çerçeve sunan ust duzey bir Python web çerçevesidir. Esnektir ve √∂zen g√∂sterir geli≈ütiricilerin uygulama geli≈ütirme için kod yazmaya odaklanabilmeleri için web geli≈ütirmenin buyuk bir b√∂lumunu olu≈üturur. Ayrƒ±ca √∂lçeklenebilir, a烱k kaynaklƒ±dƒ±r ve guçlu topluluk desteƒüi ve belgelere kolay eri≈üim sunar.

Django i≈üleyebilir site haritalarƒ±, kullanƒ±cƒ± kimlik doƒürulamasƒ±, gerçek basit daƒüƒ±tƒ±m (RSS) beslemeleri ve daha fazlasƒ± dahil olmak uzere web uygulamalarƒ± geli≈ütirmek için ortak olan bir dizi g√∂rev. Bu nedenlerden dolayƒ± Django, Instagram, Pinterest, Spotify gibi yuksek kaliteli web siteleri için populer bir seçimdir. ve Ulusal Coƒürafya hic.

Flask

Flask, Python kullanarak kendi web uygulamalarƒ±nƒ±zƒ± olu≈üturmanƒ±za olanak tanƒ±r. Buna mikro çerçeve denir, bu da Django gibi tam yƒ±ƒüƒ±n çerçevelerin sahip olduƒüu birçok √∂zellikten yoksun olduƒüu anlamƒ±na gelir. ≈ûi≈üenin sahip olduƒüu sƒ±nƒ±rlamalardan bazƒ±larƒ±, web ≈üablonu motoru geli≈ütirme, hesap doƒürulama ve yetkilendirme alanlarƒ±ndadƒ±r.

Flask belirli araçlar veya kitaplƒ±klar gerektirmez. √úçuncu taraf kitaplƒ±klarƒ±n genellikle saƒüladƒ±ƒüƒ± herhangi bir bile≈üene sahip deƒüildir. Ancak, ba≈üarƒ±lƒ± bir ≈üekilde bir uygulama olu≈üturmak için size tum araçlarƒ± saƒülar.

Python’un diƒüer çerçevelerinden bazƒ±larƒ± Pyramid, Web2Py ve Turbogears’ƒ± içerir.

Sonuç: Programlama √ñƒürenmek Python ile Kolay Olabilir

Web geliştirmenin web siteleri oluşturma, oluşturma ve surdurme sureci olduğunu öğrendik. Web geliştirmenin tipik olarak bir ön ucu ve bir arka ucu vardır.

√ñn uç genellikle istemcilerle etkile≈üime girer ve genellikle JavaScript ile yazƒ±lƒ±r. Arka uç, veritabanƒ± ile etkile≈üimlerin gerçekle≈ütiƒüi sunucu tarafƒ±dƒ±r. Arka uçtaki kod, C++, CSS, Java, Python, Node, PHP ve diƒüerleri dahil olmak uzere çe≈üitli dillerde yazƒ±labilir.

Mevcut çe≈üitli dillerden Python web geli≈ütiricileri için en populer seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Bunun nedeni, yeni ba≈ülayanlar için √∂ƒürenmesinin kolay olmasƒ±, çok çe≈üitli kitaplƒ±klara sahip olmasƒ± ve kullanƒ±cƒ± dostu veritabanƒ± yapƒ±larƒ± içermesidir.