Python çalıştırma bash

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bir işletim sistemindeki dosyalar genellikle izinlere sahiptir ve bu da dosyaya sınırlı sayıda kişinin erişmesini sağlar. Örneğin, bir bilgisayardaki bazı dosyalara yalnızca yöneticiler erişebilir; diğer dosyalara yalnızca belirli bir kullanıcı erişebilir.

Linux bilgisayarda eri≈üiminiz olmayan bir dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± denerseniz, izin reddedildi hata. Bu kƒ±lavuzda, bu hatanƒ±n nedeni ve hatayƒ± nasƒ±l ç√∂zebileceƒüiniz hakkƒ±nda konu≈üacaƒüƒ±z. Haydi ba≈ülayalƒ±m.

Bash izni reddedildi

Bash izni reddedildi hatasƒ±, çalƒ±≈ütƒ±rma izniniz olmayan bir dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± denediƒüinizde olu≈üur. . Bu, bir dosya yalnƒ±zca belirli bir kullanƒ±cƒ± veya uyesi olmadƒ±ƒüƒ±nƒ±z bir grup tarafƒ±ndan yurutulebiliyorsa olabilir.

Bir kodlama önyukleme kampının öğrenmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? kodlamak? eğitim kampı maliyeti ve incelemeleri hakkında ek bilgilerle birlikte.


Bir Linux i≈ületim sisteminde uç tur izin vardƒ±r:

  • Oku
  • Yaz
  • Yurut

Yurutme ayrƒ±calƒ±klarƒ±na sahip olmadan bir dosyayƒ± okuma ve yazma iznine sahip olabilirsiniz. Bu nedenle, bir Bash izni reddedildi ile kar≈üƒ±la≈üƒ±rsanƒ±z, dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmanƒ±za izin verilip verilmediƒüini kontrol ettiƒüinizden emin olun. A≈üaƒüƒ±daki komutu kullanarak bir dosya uzerinde izinlerinizin olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol edebilirsiniz:

ls -la

Bu komut, dosya izinleri hakkƒ±nda bilgi. Bu komutun 烱ktƒ±sƒ±nƒ± makalenin ilerleyen b√∂lumlerindeki √á√∂zum b√∂lumumuzde tartƒ±≈üƒ±yoruz. Kar≈üƒ±lƒ±k gelen bir ç√∂zumle izin reddedildi hatasƒ±nƒ± içeren √∂rnek bir senaryoya bakalƒ±m.

Örnek Senaryo

√ñrnek adƒ±nda bir dosyamƒ±z var. NS. ls komutunu çalƒ±≈ütƒ±rarak bu dosyayƒ± g√∂rebiliriz. ls komutu a≈üaƒüƒ±dakileri d√∂ndurur:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

√ñrneƒüimizi çalƒ±≈ütƒ±rmak istiyoruz. .sh dosyasƒ±. Bunu yapmak için ./ notasyonunu kullanabiliriz:

Bu komut, ./ dizinimizde (≈üu anda g√∂runtulediƒüimiz dizin) bulunan example.sh dosyasƒ±nƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmamƒ±zƒ± saƒülar. Dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± denediƒüimizde ne olduƒüunu g√∂relim:

Komutumuz bir hata dönduruyor.

< /div>

Çözum

Bash kabuƒüumuz dosyamƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rma iznimiz olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± s√∂yluyor. ls -la komutunu çalƒ±≈ütƒ±rarak hangi izinlere sahip olduƒüumuzu kontrol edebiliriz:

Dosyalarƒ±mƒ±zƒ±n hiçbiri uzerinde yurutme ayrƒ±calƒ±ƒüƒ±na sahip deƒüiliz. Bir olsaydƒ± x yukarƒ±daki 烱ktƒ±nƒ±n ilk giri≈üindeki rw i≈üaretinden sonra, dosyamƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rabileceƒüimizi bilirdik.Birinciden sonraki uç karakter, okuma, yazma ve yurutme ayrƒ±calƒ±klarƒ±nƒ± temsil eder. Ayrƒ±ca grubumuzun yazma veya yurutme izinleri de yok.

Bu sorunu ç√∂zmek için kendimize yurutme ayrƒ±calƒ±klarƒ± vermemiz gerekiyor:

Bu komut, kullanƒ±cƒ±larƒ±mƒ±za example.sh dosyasƒ± uzerinde yurutme ("x‚") ayrƒ±calƒ±klarƒ± verir.

Yapabiliriz. bu komutu yalnƒ±zca dosyanƒ±n ayrƒ±calƒ±klarƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmemize izin veriliyorsa çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n. Bu dosya korunuyorsa (√∂rneƒüin root’a ait), bu dosyayƒ± deƒüi≈ütiremezdik.

Dosyanƒ±n sahibi james sistemine aittir. b√∂ylece james hesabƒ±mdaki dosya izinlerini deƒüi≈ütirebilirim. Dosya ayrƒ±calƒ±klarƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmek için sudo da kullanabilirim, ancak kullanƒ±cƒ± hesabƒ±m gerekli eri≈üime sahip olduƒüundan bu gerekli deƒüildir.

Sonuç

The Bash izin reddedildi hatasƒ±, çalƒ±≈ütƒ±rma izniniz olmayan bir dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmaya çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± g√∂sterir. Bu sorunu ç√∂zmek için kendinize izinler vermek için chmod u+x komutunu kullanƒ±n. Bu komutu kullanamƒ±yorsanƒ±z, bir dosyaya eri≈ümek için sistem y√∂neticinize ba≈üvurmanƒ±z gerekebilir.

Bash hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Komut Satƒ±rƒ± Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n. Bu rehber, Bash’i nasƒ±l √∂ƒüreneceƒüinize dair en iyi ipuçlarƒ±nƒ± içerir. Ayrƒ±ca √∂ƒürenme yolculuƒüunuzu hƒ±zlandƒ±rmanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak kaynaklarƒ±n bir listesini de bulacaksƒ±nƒ±z.