Python çalıştırma bash

| | | | | | | |

Bir işletim sistemindeki dosyalar genellikle izinlere sahiptir ve bu da dosyaya sınırlı sayıda kişinin erişmesini sağlar. Örneğin, bir bilgisayardaki bazı dosyalara yalnızca yöneticiler erişebilir; diğer dosyalara yalnızca belirli bir kullanıcı erişebilir.

Linux bilgisayarda eri≈üiminiz olmayan bir dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± denerseniz, izin reddedildi hata. Bu kƒ±lavuzda, bu hatanƒ±n nedeni ve hatayƒ± nasƒ±l ç√∂zebileceƒüiniz hakkƒ±nda konu≈üacaƒüƒ±z. Haydi ba≈ülayalƒ±m.

Bash izni reddedildi

Bash izni reddedildi hatasƒ±, çalƒ±≈ütƒ±rma izniniz olmayan bir dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± denediƒüinizde olu≈üur. . Bu, bir dosya yalnƒ±zca belirli bir kullanƒ±cƒ± veya uyesi olmadƒ±ƒüƒ±nƒ±z bir grup tarafƒ±ndan yurutulebiliyorsa olabilir.

Bir kodlama önyukleme kampının öğrenmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? kodlamak? eğitim kampı maliyeti ve incelemeleri hakkında ek bilgilerle birlikte.


Bir Linux i≈ületim sisteminde uç tur izin vardƒ±r:

  • Oku
  • Yaz
  • Yurut

Yurutme ayrƒ±calƒ±klarƒ±na sahip olmadan bir dosyayƒ± okuma ve yazma iznine sahip olabilirsiniz. Bu nedenle, bir Bash izni reddedildi ile kar≈üƒ±la≈üƒ±rsanƒ±z, dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmanƒ±za izin verilip verilmediƒüini kontrol ettiƒüinizden emin olun. A≈üaƒüƒ±daki komutu kullanarak bir dosya uzerinde izinlerinizin olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol edebilirsiniz:

ls -la

Bu komut, dosya izinleri hakkƒ±nda bilgi. Bu komutun 烱ktƒ±sƒ±nƒ± makalenin ilerleyen b√∂lumlerindeki √á√∂zum b√∂lumumuzde tartƒ±≈üƒ±yoruz. Kar≈üƒ±lƒ±k gelen bir ç√∂zumle izin reddedildi hatasƒ±nƒ± içeren √∂rnek bir senaryoya bakalƒ±m.

Örnek Senaryo

√ñrnek adƒ±nda bir dosyamƒ±z var. NS. ls komutunu çalƒ±≈ütƒ±rarak bu dosyayƒ± g√∂rebiliriz. ls komutu a≈üaƒüƒ±dakileri d√∂ndurur:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

√ñrneƒüimizi çalƒ±≈ütƒ±rmak istiyoruz. .sh dosyasƒ±. Bunu yapmak için ./ notasyonunu kullanabiliriz:

Bu komut, ./ dizinimizde (≈üu anda g√∂runtulediƒüimiz dizin) bulunan example.sh dosyasƒ±nƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmamƒ±zƒ± saƒülar. Dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± denediƒüimizde ne olduƒüunu g√∂relim:

Komutumuz bir hata dönduruyor.

< /div>

Çözum

Bash kabuƒüumuz dosyamƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rma iznimiz olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± s√∂yluyor. ls -la komutunu çalƒ±≈ütƒ±rarak hangi izinlere sahip olduƒüumuzu kontrol edebiliriz:

Dosyalarƒ±mƒ±zƒ±n hiçbiri uzerinde yurutme ayrƒ±calƒ±ƒüƒ±na sahip deƒüiliz. Bir olsaydƒ± x yukarƒ±daki 烱ktƒ±nƒ±n ilk giri≈üindeki rw i≈üaretinden sonra, dosyamƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rabileceƒüimizi bilirdik.Birinciden sonraki uç karakter, okuma, yazma ve yurutme ayrƒ±calƒ±klarƒ±nƒ± temsil eder. Ayrƒ±ca grubumuzun yazma veya yurutme izinleri de yok.

Bu sorunu ç√∂zmek için kendimize yurutme ayrƒ±calƒ±klarƒ± vermemiz gerekiyor:

Bu komut, kullanƒ±cƒ±larƒ±mƒ±za example.sh dosyasƒ± uzerinde yurutme ("x‚") ayrƒ±calƒ±klarƒ± verir.

Yapabiliriz. bu komutu yalnƒ±zca dosyanƒ±n ayrƒ±calƒ±klarƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmemize izin veriliyorsa çalƒ±≈ütƒ±rƒ±n. Bu dosya korunuyorsa (√∂rneƒüin root’a ait), bu dosyayƒ± deƒüi≈ütiremezdik.

Dosyanƒ±n sahibi james sistemine aittir. b√∂ylece james hesabƒ±mdaki dosya izinlerini deƒüi≈ütirebilirim. Dosya ayrƒ±calƒ±klarƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmek için sudo da kullanabilirim, ancak kullanƒ±cƒ± hesabƒ±m gerekli eri≈üime sahip olduƒüundan bu gerekli deƒüildir.

Sonuç

The Bash izin reddedildi hatasƒ±, çalƒ±≈ütƒ±rma izniniz olmayan bir dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmaya çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± g√∂sterir. Bu sorunu ç√∂zmek için kendinize izinler vermek için chmod u+x komutunu kullanƒ±n. Bu komutu kullanamƒ±yorsanƒ±z, bir dosyaya eri≈ümek için sistem y√∂neticinize ba≈üvurmanƒ±z gerekebilir.

Bash hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Komut Satƒ±rƒ± Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n. Bu rehber, Bash’i nasƒ±l √∂ƒüreneceƒüinize dair en iyi ipuçlarƒ±nƒ± içerir. Ayrƒ±ca √∂ƒürenme yolculuƒüunuzu hƒ±zlandƒ±rmanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak kaynaklarƒ±n bir listesini de bulacaksƒ±nƒ±z.

Bu makalenin sorunu çözmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Python çalıştırma bash dışında, _files ile ilgili diğer konulara bakın.

Python'da başarılı olmak ister misiniz? en iyi Python çevrimiçi kursları 2022 hakkındaki incelememize bakın. Veri Bilimi ile ilgileniyorsanız, R'de programlamayı nasıl öğreneceğinizi de kontrol edin.

Bu arada, bu materyal diğer dillerde de mevcuttur:Davies OConnell

Tallinn | 2022-11-28

Belki başka cevaplar da vardır? Ne Python çalıştırma bash tam olarak ne anlama geliyor?. Lisans tezimde kullanacağım

Frank Gonzalez

Shanghai | 2022-11-28

Basitçe ifade edilmiş ve açık. Paylaşım için teşekkürler. Python çalıştırma bash ve sin ile ilgili diğer konular her zaman benim zayıf noktam olmuştur 😁. Umarım artık ortaya çıkmaz

Ken Wu

Boston | 2022-11-28

Kodlama mülakatıma hazırlanıyordum, bunu açıkladığınız için teşekkürler - Python'da Python çalıştırma bash en basit olanı değil. Dün kontrol edildi, işe yarıyor!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically