Bir koşula göre bir liste bölünsün mü?

| | | | | | | | |

Bir öğe listesini bir koşula dayalı olarak birden çok listeye bölmenin hem estetik hem de performans açısından en iyi yolu nedir? Eşdeğeri:

good = [x x için mylist'te ise x iyi değerde] kötü = [x için x iyi değerde değilse listemde] 

Bunu yapmanın daha zarif bir yolu var mı?

Güncelleme: ne yapmaya çalıştığımı daha iyi açıklamak için gerçek kullanım örneği burada:

# dosya şuna benziyor: [ ("file1.jpg", 33L, ".jpg" "), ("file2.avi", 999L, ".avi"), ... ] IMAGE_TYPES = (".jpg",".jpeg",".gif",".bmp",".png") görüntüler = [f[2].lower() IMAGE_TYPES'de ise dosyalarda f için] anims = [f[2].lower() IMAGE_TYPES'de değilse dosyalarda f için]