Python’da göreli yollar

| | | | | | | | | |

Kod tabanımızdaki birkaç şablon dosyasını geçerli dizine kopyalayacak iş için basit bir yardımcı komut dosyası oluşturuyorum. Ancak, şablonların depolandığı dizine giden mutlak yola sahip değilim. Komut dosyasından göreli bir yolum var ama komut dosyasını çağırdığımda bunu geçerli çalışma dizinine göre bir yol olarak değerlendiriyor. Bu göreli URL'nin bunun yerine komut dosyasının konumundan olduğunu belirtmenin bir yolu var mı?