Python’da geçici dizini almanın platformlar arası yolu

| | | | | |

Python 2.6'da temp dizinine giden yolu almanın platformlar arası bir yolu var mı?

Örneğin, Linux altında /tmp, XP altında ise C:Documents and settings[user]Application settingsTemp olacaktır.