Bir paket için sıkıştırılmış dosyaları indirmek ve saklamak için Python’un pip’i nasıl kullanılır?

| | | | | | | | | |

Bir paketi (ve bağımlılıklarını) indirmek için pip komutunu kullanmak istersem, ancak indirilen tüm sıkıştırılmış dosyaları saklamak istersem (örneğin, Django- sosyalregistration.tar.gz) - bunu yapmanın bir yolu var mı?

Çeşitli komut satırı seçeneklerini denedim, ancak her zaman zip dosyasını paketini açıp silindi gibi görünüyor - veya zip dosyasını alır, ancak bağımlılıkları değil, yalnızca orijinal paket için alır.