Python’da işlem yapmamanın standart yolu nedir?

| | | | | | | | | | |

Kendimi sık sık python'da if / elif / else yapılarını yazarken buluyorum ve oluşabilecek, ancak karşılık gelen eylemin hiçbir şey yapmamak olduğu seçenekleri dahil etmek istiyorum. Bu if ifadelerini hariç tutabileceğimin farkındayım, ancak okunabilirlik için hepsini dahil etmenin yardımcı olduğunu düşünüyorum, böylece kodu incelerseniz her seçeneğin sonucunda ne olduğunu görebilirsiniz. No-op'u nasıl kodlayabilirim? Şu anda bunu şöyle yapıyorum:

no_op = 0 if x == 0: y = 2 * a elif x == 1: z = 3 * b elif x == 3 : no_op 

(Kod aslında bundan biraz daha uzun ve daha karmaşık. Bu sadece yapıyı göstermek içindir).

Sevmiyorum bir değişkeni işlemsiz olarak kullanmak, ancak aklıma gelen en düzgün yol bu. Daha iyi bir yol var mı?