Tam yol verilen bir modül nasıl içe aktarılır?

| | | | | | |

Tam yolu verilen bir Python modülünü nasıl yükleyebilirim?

Dosyanın bir yapılandırma seçeneği olduğu için dosya sisteminde herhangi bir yerde olabileceğini unutmayın.