Django sorgu setinde VEYA koşulu nasıl yapılır?

| |

Bu SQL sorgusuna eşdeğer bir Django sorgusu yazmak istiyorum:

Gelir >= 5000 veya gelir NULL olduğunda kullanıcıdan SEÇ *. 

Django sorgu kümesi filtresi nasıl oluşturulur?

User.objects.filter(income__gte=5000, gelir=0) 

Bu işe yaramaz, çünkü VE filtrelerdir. Bireysel sorgu kümelerinin birleşimini elde etmek için filtreleri VEYA yapmak istiyorum.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method