Django sorgu setinde VEYA koşulu nasıl yapılır?

| | | | | | | | |

Bu SQL sorgusuna eşdeğer bir Django sorgusu yazmak istiyorum:

Gelir >= 5000 veya gelir NULL olduğunda kullanıcıdan SEÇ *. 

Django sorgu kümesi filtresi nasıl oluşturulur?

User.objects.filter(income__gte=5000, gelir=0) 

Bu işe yaramaz, çünkü VE filtrelerdir. Bireysel sorgu kümelerinin birleşimini elde etmek için filtreleri VEYA yapmak istiyorum.