xlrd.biffh.XLRDError: Excel xlsx dosyası; desteklenmiyor

| | | | | | | | | | |

xlrd kitaplığıyla pandas.read_excel kullanarak makro etkinleştirilmiş bir Excel çalışma sayfasını okumaya çalışıyorum. Yerel olarak iyi çalışıyor, ancak aynısını PCF'ye aktarmaya çalıştığımda şu hatayı alıyorum:

2020-12-11T21 :09:53.441+05:30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] df1=pd.read_excel(os.path.join(APP_PATH, os.path.join("Veri", "aug_latest.xlsm") ;)),sheet_name=Yok) 2020-12-11T21:09:53.441+05:30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] open_workbook(filepath_or_buffer) döndürür 2020-12-11T21:09:53.441+05: 30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] Dosyası "/home/vcap/deps/0/python/lib/python3.8/site-packages/xlrd/__init__.py", satır 170, open_workbook 2020'de -12-11T21:09:53.441+05:30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] XLRDERror'ı yükseltir(FILE_FORMAT_DESCRIPTIONS[file_format]+"; desteklenmiyor") 2020-12-11T21:09:53.441+05: 30 [APP/PROC/WEB/0] [ERR] xlrd.biffh.XLRDError: Excel xlsx dosyası; desteklenmiyor 

Bu hatayı nasıl çözebilirim?