Neden “t Python” un ham dize değişmezleri tek bir ters eğik çizgi ile bitemez?

| | | | | | | |

Teknik olarak, içinde açıklandığı gibi herhangi bir tek ters eğik çizgi belgeler.

>>> r"" Dosya "<stdin>", satır 1 r"" ^ SyntaxError: EOL dize değişmezi taranırken >>> r"" "\" >>> r"" Dosya "<stdin>", satır 1 r"" ^ SyntaxError: EOL dize değişmezi taranırken 

Ayrıştırıcı ham dizelerdeki ters eğik çizgileri şu şekilde değerlendirebilir gibi görünüyor: normal karakterler (ham dizelerin konusu bu değil mi?), ancak muhtemelen bariz bir şeyi kaçırıyorum.