sqlalchemy: bir sorgu ile birden fazla tabloya nasıl katılınır?

| | | | | | | | | | |

Aşağıdaki SQLAlchemy eşlenmiş sınıflarına sahibim:

class User(Base): __tablename__ = "users" email = Column(String, birincil_key=True) name = Column(String) class Document (Temel): __tablename__ = "documents" name = Column(String, Primary_key=True) Author = Column(String, ForeignKey("users.email")) class DocumentsPermissions(Base): __tablename__ = "documents_permissions" readAllowed = Column(Boolean) ) writeAllowed = Column(Boolean) document = Column(String, ForeignKey("documents.name")) 

user.email = " için böyle bir tablo almam gerekiyor [email protected]":

e-posta | isim | belge_adı | Document_readAllowed | Document_writeAllowed 

SQLAlchemy için bir sorgu isteği kullanılarak nasıl yapılabilir? Aşağıdaki kod benim için çalışmıyor:

result = session.query(User, Document, DocumentPermission).filter_by(email = "[email protected]").all() 

Teşekkürler,