Dizinleri özyinelemeli olarak nasıl oluşturabilirim?

|

Dizinleri yinelemeli olarak oluşturmak için bir Python yöntemi var mı? Şu yola sahibim:

/home/dail/ 

Oluşturmak istiyorum

/home/dail /first/second/ Third 

Yinelemeli olarak yapabilir miyim yoksa birbiri ardına bir dizin oluşturmam gerekir mi?

Aynı şey:

chmod ve chown her dosya/dizin için izin atamadan yinelemeli olarak yapabilir miyim?