Üzerinde yineleme yaparken bir sözlükten öğeler nasıl silinir?

| | | | | | |

Python'da üzerinde yineleme yapılırken bir sözlükteki öğeleri silmek yasal mıdır?

Örneğin:

mydict.iteritems() içinde k, v için: if k == val: del mydict[k] 

Fikir, altkümesi olan yeni bir sözlük oluşturmak yerine, belirli bir koşulu karşılamayan öğeleri sözlükten çıkarmaktır. üzerinde yinelenen.

Bu iyi bir çözüm mü? Daha zarif/verimli yollar var mı?