Bir listeden birden çok öğeyi silme

| | | | | | | | |

Bir listeden aynı anda birden fazla öğeyi silmek mümkün müdür? 0 ve 2 dizinindeki öğeleri silmek ve del somelist[0] ve ardından del somelist[2] gibi bir şey denemek istersem, ikinci ifade aslında silinecek somelist[3].

Sanırım her zaman önce daha yüksek numaralı öğeleri silebilirim ama daha iyi bir yol olduğunu umuyorum.