subprocess.Popen ve os.system arasındaki fark

| | | | | |

subprocess.Popen() ve os.system() arasındaki fark nedir?