boto3 S3’e bağlanırken kimlik bilgileri nasıl belirlenir?

| | | | | | | |

boto'da S3'e bağlanırken kimlik bilgilerimi şu şekilde belirtirdim:

boto'yu boto.s3.connection'dan içe aktar İçe Aktarma Anahtarı, S3Connection S3 = S3Connection( settings.AWS_SERVER_PUBLIC_KEY, settings.AWS_SERVER_SECRET_KEY ) 

İşlemlerimi gerçekleştirmek için S3'ü kullanabilirdim (benim durumumda bir kovadan bir nesneyi silmek).

boto3 ile bulduğum tüm örnekler şunlardır:

boto3 içe aktar S3 = boto3.resource( "s3" ) S3.Object( kova_adı, anahtar_adı ).delete() 

Yapamadım "kimlik bilgilerimi belirtmez ve bu nedenle tüm girişimler InvalidAccessKeyId hatasıyla başarısız olur.

boto3 ile kimlik bilgilerini nasıl belirleyebilirim?