Etkileşimli Matplotlib rakamlarını kaydetme

| | | | | |

Bir Matplotlib rakamını yeniden açılabilecek ve tipik etkileşimin geri yüklenebileceği şekilde kaydetmenin bir yolu var mı? (MATLAB'deki .fig formatı gibi mi?)

Bu etkileşimli figürleri oluşturmak için kendimi birçok kez aynı komut dosyalarını çalıştırırken buluyorum. Veya bir grafiğin farklı yönlerini göstermek için iş arkadaşlarıma birden çok statik PNG dosyası gönderiyorum. Şekil nesnesini gönderip onlarla etkileşime girmelerini sağlamayı tercih ederim.