Python’da Bash komutlarını çalıştırma

| | | | | | | | | | | | |

Yerel makinemde bu satırı içeren bir python betiği çalıştırıyorum

bashCommand = "cwm --rdf test.rdf --ntriples > test.nt" os.system( bashCommand) 

Bu gayet iyi çalışıyor.

Sonra aynı kodu bir sunucuda çalıştırıyorum ve aşağıdaki hata mesajını alıyorum

 "içe aktarma sitesi" başarısız oldu; Geri izleme için -v kullanın Geri İzleme (en son çağrı en son): Dosya "/usr/bin/cwm", satır 48, <module> swap import diag ImportError'dan: swap 
adında bir modül yok

O zaman yaptığım şey, terminaldeki komuttan daha önce beni yazdıran bir print bashCommand ekledim os.system() ile çalıştırıyor.

Elbette yine hatayı alıyorum (os.system(bashCommand)'dan kaynaklanıyor) ama daha önce bu hata, komutu terminalde yazdırır. Sonra bu çıktıyı kopyaladım ve terminale kopyala yapıştır yaptım ve enter tuşuna bastım ve işe yaradı...

Neler olup bittiğine dair bir fikri olan var mı?