hata UnicodeDecodeError: “utf-8” codec bileşeni 0 konumunda bayt 0xff kodunu çözemez: geçersiz başlangıç baytı

| | | | | | | | | | | | | | |

https://github.com/affinelayer/pix2pix-tensorflow/tree/ master/tools

Yukarıdaki sitede "process.py" derlenirken bir hata oluştu.

 python tools/process.py --input_dir data - - yeniden boyutlandırma işlemi --outp ut_dir data2/resize data/0.jpg -> data2/resize/0.png 

Geri izleme (en son çağrı son):

Dosya "tools/process.py", satır 235, < ;modül> main() Dosya "tools/process.py", satır 167, ana kaynakta = load(src_path) Dosya "tools/process.py", satır 113, yükte içerik = open(path).read() Dosyası"/ home/user/anaconda3/envs/tensorflow_2/lib/python3.5/codecs.py", satır 321, kod çözmede (sonuç, tüketilen) = self._buffer_decode(veri, self.errors, final) UnicodeDecodeError: "utf-8 " codec 0 konumunda bayt 0xff kodunu çözemiyor: geçersiz başlangıç baytı 

Hatanın nedeni nedir? Python'un sürümü 3.5.2.