döngüsel ithalat olmadan Python tipi ipucu

| | | | | | | | | |

Büyük sınıfımı ikiye bölmeye çalışıyorum; yani, temelde "ana" sınıfa ve bunun gibi ek işlevler içeren bir karışıma:

main.py dosya:

mymixin.py sınıfı içe aktar Ana(nesne, MyMixin): def func1(self, xxx): ... 

mymixin.py dosyası:

class MyMixin(nesne): def func2(self: Main, xxx): # <--- tip ipucuna dikkat edin ... 

Şimdi, bu gayet iyi çalışıyor olsa da, MyMixin.func2 içindeki tip ipucu elbette çalışmayabilir. main.py dosyasını içe aktaramıyorum, çünkü döngüsel bir içe aktarma alırdım ve ipucu olmadan editörüm (PyCharm) self'in ne olduğunu söyleyemez.

Python 3.4 kullanıyorum, eğer bir çözüm varsa 3.5'e geçmek istiyorum.

Sınıfımı iki dosyaya bölüp tüm "bağlantıları" tutmamın bir yolu var mı? " böylece IDE'm hala bana otomatik tamamlama & türlerini bilerek ondan gelen diğer tüm güzellikler?