Django modellerinde kayıt nasıl silinir?

| | | | | |

Belirli bir kaydı silmek istiyorum. id = 1;

Bunu bir Django modelinde nasıl yapabilirim?