Bir veri kümesi, örneğin çapraz doğrulama için eğitim ve test veri kümelerine nasıl bölünür/bölümlenir?

| | | | | | | | | |

NumPy dizisini rastgele eğitim ve test/doğrulama veri kümesine bölmenin iyi bir yolu nedir? Matlab'daki cvpartition veya crossvalind işlevlerine benzer bir şey.