Python kullanarak bir dizeden bir karakter nasıl silinir

| | | | | | | | | |

Örneğin bir dize var. ÖRNEK.

Ortadaki karakteri, yani M'u ondan nasıl kaldırabilirim? Koda ihtiyacım yok. Bilmek istiyorum:

  • Python'da dizeler herhangi bir özel karakterle biter mi?
  • Hangisi daha iyi - her şeyi doğru yöne kaydırmak orta karakterden başlayarak VEYA yeni bir dize oluşturup ortadaki karakteri kopyalamıyor musunuz?