tf.nn.embedding_lookup işlevi ne yapar?

| | | | |
tf.nn.embedding_lookup(params, ids, partition_strategy="mod", name=None) 

Bu işlevin görevini anlayamıyorum. Arama tablosu gibi mi? Bu, her kimliğe karşılık gelen parametreleri (id olarak) döndürmek anlamına gelir?

Örneğin, atlama-gram modelinde tf.nn.embedding_lookup( kullanırsak) yerleştirmeler, train_inputs), ardından her train_input için karşılık gelen yerleştirmeyi bulur mu?