Web Sürücüsü tıklama() ve JavaScript tıklama() karşılaştırması

| | | | | |

Öykü:

Burada StackOverflow'ta, kullanıcıların bir öğeyi Selenium WebDriver "tıkla" komutuyla tıklayamadıklarını ve bir Bir komut dosyası yürüterek JavaScript tıklaması.

Python'da örnek:

element = driver.find_element_by_id("myid") driver.execute_script("arguments[0].click( );", element) 

WebDriverJS/Protractor'da örnek:

var elm = $("#myid"); browser.executeScript("arguments [0].click();", elm.getWebElement()); 

Soru:

Neden "aracılığıyla" tıklanıyor? JavaScript", normal bir Web Sürücüsü tıklaması çalışmadığında çalışır? Bu tam olarak ne zaman oluyor ve bu geçici çözümün (varsa) dezavantajı nedir?

Bu geçici çözümü neden kullandığımı tam olarak anlamadan kişisel olarak kullandım. Bunu yapmak ve hangi sorunlara yol açabileceğini.