GradientDescentOptimizer için uyarlanabilir öğrenme oranı nasıl ayarlanır?

| | | | | |

Bir sinir ağını eğitmek için TensorFlow kullanıyorum. GradientDescentOptimizer'ı şu şekilde başlatıyorum:

init = tf.initialize_all_variables() sess = tf.Session() sess.run(init) mse = tf. redüktör_mean(tf.square(out - out_)) train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.3).minimize(mse) 

Burada nasıl ayar yapacağımı bilmiyorum öğrenme oranı için bir güncelleme kuralı veya bunun için bir azalma değeri.

Uyarlanabilir bir öğrenme oranını burada nasıl kullanabilirim?