Python ile bir yolun mutlak yol mu yoksa göreli yol mu olduğu nasıl kontrol edilir?

| | | | | |

UNIX mutlak yolu "/" ile başlar, Windows ise "C:" veya "" alfabesiyle başlar. Python'un bir yolun mutlak mı yoksa göreli mi olduğunu kontrol etmek için standart bir işlevi var mı?