Python’da bugünün tarihini YYYY-AA-GG olarak mı alıyorsunuz?

| | | | | | |

Bugün geri dönmek için:

str(datetime.datetime.today()).split()[0] 

kullanıyorum" YYYY-AA-GG biçimindeki tarih.

Bunu başarmanın daha basit bir yolu var mı?