Django’da, dinamik alan aramalarıyla bir QuerySet nasıl filtrelenir?

| | | | | | | | | |

Bir sınıf verildi:

Django.db'den modelleri içe aktar class Person(models.Model): name = models.CharField(max_length=20) 

Dinamik argümanlara dayalı olarak filtre uygulayan bir QuerySet'e sahip olmak mümkün mü ve mümkün mü? Örneğin:

 # Yerine: Person.objects.filter(name__startswith="B") # ... ve: Person.objects.filter(name__endswith="B") # .. . verilen: filter_by = "{0}__{1}".format("name", "startswith") filter_value = "B" # ... bunun eşdeğerini çalıştırmanın bir yolu var mı? Person.objects.filter(filter_by=filter_value) # ... "filter_by" bir "Person" özniteliği olmadığı için bir istisna oluşturacaktır.