Liste kavrayışında “else” kullanmak mümkün müdür?

| | | | | | | |

İşte bir liste kavrayışına dönüştürmeye çalıştığım kod:

table = "" xrange(256) içindeki dizin için: if index in ords_to_keep: tablo += chr(index ) else: table += replace_with 

Else ifadesini bu kavrama eklemenin bir yolu var mı?

table = "".join(chr( dizin) xrange(15) içindeki dizin için, ords_to_keep içinde dizin varsa)