Python sözlüğünde listeye ekleme

| | | | | |

Bu kodu yazmanın daha zarif bir yolu var mı?

Ne yapıyorum: Anahtarlarım ve tarihlerim var. Bir anahtara atanan birkaç tarih olabilir ve bu yüzden bunu temsil etmek için bir tarih listesi sözlüğü oluşturuyorum. Aşağıdaki kod iyi çalışıyor, ancak daha zarif ve Pythonic bir yöntem umuyordum.

dates_dict = dict() anahtar için, cur'da tarih: if key in dates_dict:dates_dict[key].append(date) else:dates_dict[key] = [date]  

Aşağıdakinin çalışmasını bekliyordum, ancak bir NoneType özelliği ekleme hatası almaya devam ediyorum.

dates_dict = anahtar için dict(), cur cinsinden tarih:dates_dict[key] =dates_dict.get(key, []).append(date) 

Bunun muhtemelen

print([].append(1)) Yok 

ama neden?