Windows’ta Python os.path.join

| | | | | | | | | | | | | | |

Python öğrenmeye çalışıyorum ve komut dosyası çıkaracak bir program yapıyorum. os.path.join kullanmak istiyorum ama kafam oldukça karıştı. belgelere göre eğer şunu söylersem:

os.path.join("c:", "sourcedir") 

"C:sourcedir" alıyorum. Dokümanlara göre, bu normal, değil mi?

Ama copytree komutunu kullandığımda, Python bunu istenen şekilde çıkaracak, örneğin:

import Shutil src = os.path.join("c:", "src") dst = os.path.join("c:", "dst") Shutil.copytree(src, dst) 

Aldığım hata kodu:

 WindowsError: [Hata 3] Sistem belirtilen yolu bulamıyor: "C:src/*.*" 

Eğer sararsam os.path.join ile os.path.normpath aynı hatayı alıyorum.

Eğer bu os.path.join bu şekilde kullanılamaz, o zaman amacı konusunda kafam karıştı.

Stack Overflow tarafından önerilen sayfalara göre, birleştirmede eğik çizgiler kullanılmamalı—bu doğru, sanırım ?