Dizenin yalnızca boşluk içerip içermediğini kontrol edin

| | | | |

Bir dizenin yalnızca boşluk içerip içermediğini nasıl test edebilirim?

Örnek dizeler:

  • " " (boşluk, boşluk, boşluk)

  • " " (boşluk, sekme, boşluk, yeni satır, boşluk)

  • " " (yeni satır, yeni satır, yeni satır, sekme, yeni satır)