Django-rest-framework, ViewSet’te bir yöntemi devre dışı bırakın

| | | | | | | | | | |

ViewSets listelemek, almak, oluşturmak, güncellemek, silmek, ... için otomatik yöntemlere sahip.

Bunlardan bazılarını devre dışı bırakmak istiyorum ve bulduğum çözüm OPTIONS hala izin verilenleri belirttiğinden, with muhtemelen iyi bir seçenek değildir.

Bunu doğru şekilde nasıl yapacağınıza dair bir fikriniz var mı?

class SampleViewSet(viewsets.ModelViewSet): sorgu kümesi = api_models.Sample.objects.all() serializer_class = api_serializers.SampleSerializer tanım listesi(kendi, istek): return Response(status=status. HTTP_405_METHOD_NOT_ALLOWED) def create(self, request): return Response(status=status.HTTP_405_METHOD_NOT_ALLOWED)