numpy matris vektör çarpımı

| | | | | | | | | |

İki numpy boyut dizisini (nxn)*(nx 1) çarptığımda, bir boyut matrisi (nxn) alıyorum. Normal matris çarpma kurallarına göre, bir (nx 1) vektörü bekleniyor, ancak Python'un Numpy modülünde bunun nasıl yapıldığı hakkında herhangi bir bilgi bulamıyorum.

Aslında bunu istemiyorum. programın hızını korumak için manuel olarak uygulamak için.

Örnek kod aşağıda gösterilmiştir:

a = np.array([[ 5, 1 ,3], [ 1, 1 ,1], [ 1, 2 ,1]]) b = np.array([1, 2, 3]) print a*b>gt; [[5 2 9] [1 2 3] [1 4 3]] 

İstediğim şey:

print a*b >> ; [16 6 8]