Nasıl düzeltilir: “UnicodeDecodeError: “ascii” codec bileşeni “bayt kodunu çözemez”

| | | | | | | | | | | | | | | | |
as3:~/ngokevin-site# nano content/blog/20140114_test-chinese.mkd as3:~/ngokevin-site# wok Geri İzleme (en son çağrı): Dosya "/usr/local/bin/ wok", satır 4, Engine() Dosyasında "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/wok/engine.py", satır 104, init self.load_pages() Dosyasında "/usr/local /lib/python2.7/site-packages/wok/engine.py", satır 238, load_pages içinde p = Page.from_file(os.path.join(root, f), self.options, self, renderer) Dosya " /usr/local/lib/python2.7/site-packages/wok/page.py", satır 111, from_file page.meta["content"] içinde = page.renderer.render(page.original) Dosya "/usr /local/lib/python2.7/site-packages/wok/renderers.py", satır 46, render dönüş işaretlemesinde(düz, Markdown.plugins) Dosya "/usr/local/lib/python2.7/site-packages /markdown/init.py", satır 419, markdown dönüşünde md.convert(text) Dosya "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/markdown/init.py", satır 281, dönüştürme kaynağında = unicode(source) UnicodeDecodeError: "ascii" codec bileşeni, 1 konumunda 0xe8 baytının kodunu çözemez: ordina l aralıkta değil (128). -- Not: Markdown yalnızca unicode girişini kabul eder! 

Nasıl düzeltilir?

Python tabanlı diğer bazı statik blog uygulamalarında, Çince gönderi başarıyla yayınlanabilir. Bu uygulama gibi: http://github.com/vrypan/bucket3. Sitemde http://bc3.brite.biz/, Çince gönderi başarıyla yayınlanabilir.