Tek satırlık komut satırında çok satırlı deyimler yürütülüyor mu?

|

Tek satırlık bir döngü yürütmek için Python'u -c ile kullanıyorum, yani:

$ python -c "for in range(10): print "rob"" 

Bu iyi çalışıyor. Ancak, for döngüsünden önce bir modül alırsam bir sözdizimi hatası alıyorum:

$ python -c "sistemi içe aktar; (10) aralığındaki r için: "rob"" dosyasını yazdır "<string>", satır 1 içe aktarma sys; aralıktaki r için (10): yazdır "rob" ^ Sözdizimi Hatası: geçersiz sözdizimi 

Bunun nasıl düzeltilebileceği hakkında bir fikriniz var mı?

Bunun tek satırlık olması benim için önemli, böylece onu bir Makefile'a dahil edebilirim.