Dosya verilerini Flask’a kaydetmeden okuyun

| | | | | | | | | |

İlk flask uygulamamı yazıyorum. Dosya yüklemeleriyle uğraşıyorum ve temelde istediğim, yüklenen dosyanın verilerini/içeriğini kaydetmeden okumak ve ardından ortaya çıkan sayfada yazdırmak. Evet, kullanıcının her zaman bir metin dosyası yüklediğini varsayıyorum.

Kullandığım basit yükleme işlevi:

@app.route("/upload/ ", yöntemler=["GET", "POST"]) def upload(): if request.method == "POST": dosya = request.files["dosya"] if dosya: dosyaadı = güvenli_dosyaadı(dosya.dosyaadı) file.save(os.path.join(app.config["UPLOAD_FOLDER"], dosyaadı)) a = "dosya yüklendi" return render_template("upload.html", data = a) 

Şu anda dosyayı kaydediyorum, ancak ihtiyacım olan şey, dosyanın içeriğini/verilerini içeren "a" değişkeni .. herhangi bir fikriniz var mı?