ipython notebook çıktı penceresini yeniden boyutlandır

| |

Varsayılan olarak ipython notebook çıktısı, alttaki küçük bir alt pencere ile sınırlıdır. Bu, çıktı büyük olduğunda çıktı penceresiyle birlikte gelen ayrı bir kaydırma çubuğu kullanmamızı zorunlu kılar.

Boyut olarak sınırlı olmamasını, bunun yerine gerçek çıktı kadar yüksek çalışmasını sağlayacak herhangi bir yapılandırma seçeneği var mı? Veya oluşturulduktan sonra yeniden boyutlandırma seçeneği?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method