JSON’u CSV’ye nasıl dönüştürebilirim?

| | | | | | | | | | | | |

CSV dosyasına dönüştürmek istediğim bir JSON dosyam var. Bunu Python ile nasıl yapabilirim?

Denedim:

import json import csv f = open("data.json" ") data = json.load(f) f.close() f = open("data.csv") csv_file = csv.writer(f) data içindeki öğe için: csv_file.writerow(item) f.close() 

Ancak çalışmadı. Django kullanıyorum ve aldığım hata:

`file" nesnesinin "writerow"` 
özniteliği yok

Daha sonra şunları denedim:

import json import csv f = open("data.json") data = json.load(f ) f.close() f = open("data.csv") csv_file = csv.writer(f) veri içindeki öğe için: f.writerow(item) # ‚Üê değiştirildi f.close() 

Ardından şu hatayı alıyorum:

`sequence bekleniyor` 

Örnek json dosyası:

[{ "pk": 22, "model": "auth.permission", "fields": { "codename": "add_logentry", "name" ;: "Günlük girişi ekleyebilir", "content_type": 8 } }, { "pk": 23, "model": "auth.permission", "fields": { "kod adı": "change_logentry", "name": "Günlük girişini değiştirebilir" , "content_type": 8 } }, { "pk": 24, "model": "auth.permission", "fields": { "codename": "delete_logentry", "name"; : "Günlük girişini silebilir", "content_type": 8 } }, { "pk": 4, "model": "auth.permission", "fields": { "kod adı": " ;add_group", "name": "Grup ekleyebilir", "content_type": 2 } }, { "pk": 10, "model": "auth.permission", "fields": { "codename": "add_message", "name": "Mesaj ekleyebilir", "content_type": 4 } } ]