Dizenin listedeki dizelerden biriyle bitip bitmediğini kontrol edin

| | | | | | | |

Aşağıdaki kodu yazmanın Pythonic yolu nedir?

extensions = [".mp3",".avi"] file_name = "test.mp3" uzantılardaki uzantılar için: if file_name.endswith(extension): #do şeyler 

for döngüsünün açık bildiriminden kaçınılabileceğine ve if koşulu. Bu doğru mu?