Bir gereksinim.txt dosyası birden çok ortam için nasıl özelleştirilir?

| | | | | | | | | | | | | |

Geliştirme ve Üretim olmak üzere iki şubem var. Her birinin, bazıları farklı olan bağımlılıkları vardır. Geliştirme, kendilerini geliştirme aşamasında olan bağımlılıklara işaret eder. Aynı şekilde Üretim için. Her dalın bağımlılıklarını "requirements.txt" adlı tek bir dosyada bekleyen Heroku'ya konuşlandırmam gerekiyor.

Düzenlemenin en iyi yolu nedir?

Ne yaptım? şunu düşündüm:

  • Her dalda bir tane olmak üzere ayrı gereksinim dosyaları tutun (sık birleştirmelerden kurtulmalıdır!)
  • Heroku'ya hangi gereksinim dosyasını kullanmak istediğimi söyleyin (ortam değişkeni?)
  • Dağıtım komut dosyaları yazın (geçici dal oluşturun, gereksinimler dosyasını değiştirin, kesinleştirin, dağıtın, geçici dalı silin)