Python günlük biçimi dizesine özel alanı nasıl eklerim?

| | | | | | | | | |

Şu anki biçim dizgim:

formatter = logging.Formatter("%(asctime)s : %(message)s") 

ve bu biçimlendiriciyi içeren her komut dosyasında farklı bir değere sahip olacak app_name adında yeni bir alan eklemek istiyorum.

import logging formatter = logging.Formatter(" %(asctime)s %(app_name)s : %(message)s") syslog.setFormatter(formatter) logger.addHandler(syslog) 

Ama nasıl geçeceğimi bilmiyorum biçim dizesine enterpolasyon yapmak için kaydediciye verilen app_name değeri. Bunu her seferinde ileterek günlük mesajında görünmesini sağlayabilirim ama bu çok karışık.

Ben" ve denedim:

logging.info("Günlük mesajı", app_name="myapp") logging.info("Günlük mesajı", {"app_name", "myapp"}) logging.info ("Günlük mesajı", "uygulamam") 

ama hiçbiri çalışmıyor.