Python’da iki listeyi nasıl birleştiririm?

| | | | | | |

Python`da iki listeyi nasıl birleştiririm?

Örnek:

listone = [1, 2, 3] listtwo = [4, 5, 6] 

Beklenen sonuç:

>>> birleştirilmiş liste [1, 2, 3, 4, 5, 6]