Uzun bir metin dizisinden tüm satır sonlarını kaldırın

| | | | | | | | | | | | |

Temel olarak, kullanıcıdan konsola bir metin dizesi girmesini istiyorum, ancak dize çok uzun ve birçok satır sonu içeriyor. Bunu yapmak için kullanıcının dizesini nasıl alıp tüm satır sonlarını silerim? tek satırlık bir metin. Dizeyi alma yöntemim çok basit.

string = raw_input("Lütfen dizeyi girin: ") 

Farklı bir yolum var mı? kullanıcıdan dize kapma? Python 2.7.4'ü bir Mac'te çalıştırıyorum.

PS Açıkçası ben acemiyim, bu yüzden bir çözüm en verimli olmasa bile, en basit sözdizimini kullanan çözüm takdir edilecektir.